За нас

labelБЪЛГАРСКАTA АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА е създадена през ноември 2013 г. в град София.

Компаниите – членове на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА, също така са и членове на  Европейска Асоциация на Евро-фармацевтичните компании (EAEPC), която e регламентирания партньор на Европейската комисия, защитаващ идеята на паралелната търговия с лекарства в ЕС. EAEPC обединява над 70 компании паралелни търговци на лекарства от над 20 страни от Европейската Икономическа Област (EEA).

 Цели:

  1. Насърчава и развива добри практики и високи стандарти за качество в паралелната търговия с лекарства.
  2. Осигурява условия за бърза доставка на ниска цена на лекарствени средства за българските пациенти.
  3.  Работи чрез дейността на членовете си за достъп до липсващи лекарства на българския пазар.
  4. Информира пациентите и съсловните организации в здравеопазването относно ползите от паралелната търговия с лекарства.
  5. Реализира икономии на публични и частни средства за лекарствени средства.