Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал
2019 следва плавен преход към пълното внедряване на системата за верификация на лекарствата

2019 следва плавен преход към пълното внедряване на системата за верификация на лекарствата

Членовете на БАРТПЛ са готови за изпълнение на директивата за верификация на лекарствата.

Системата за верификация на лекарствата става задължителна за България и останалите страни членки...

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

БАРПТЛ участва в обучение на журналисти за предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена...

Как може да бъде решен проблемът с липсващите лекарства у нас?

Как може да бъде решен проблемът с липсващите лекарства у нас?

Пазарът на лекарства у нас има един основен проблем и това е липсата на много медикаменти. Паралелният внос може да реши този проблем. Това каза Боряна Маринкова, Българска асоциация за развитие...

Лекарствата, които напускат България

Лекарствата, които напускат България

Над 1500 медикамента са дерегистрирани заради ценовия натиск от страна на държавата.

Дерегистрираните лекарства да подлежат на паралелен внос

Дерегистрираните лекарства да подлежат на паралелен внос

Три предложения в Закона за лекарствените продукти за хуманната медицина и предложение за изменение на Наредбата за регулиране и регистриране на цените на лекарствата са внесени от Българската...

Нови мерки срещу търговията с фалшиви лекарства

Нови мерки срещу търговията с фалшиви лекарства

При паралелните дистрибутори верификацията е с най-висока степен на гарантиране на произхода на лекарствата, които преминават през двойна проверка за удостоверяване на автентичността им. При...