Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал
Благодарност от екипа на Капитал към БАРПТЛ

Благодарност от екипа на Капитал към БАРПТЛ

Уважаема г-жо Маринкова,Уважаеми г-н Иванов, Позволете ни да изразим огромната си благодарност за подкрепата, присъствието и приноса Ви към събитието „Национална система за верификация на...
2019 следва плавен преход към пълното внедряване на системата за верификация на лекарствата

2019 следва плавен преход към пълното внедряване на системата за верификация на лекарствата

Членовете на БАРТПЛ са готови за изпълнение на директивата за верификация на лекарствата. Системата за верификация на лекарствата става задължителна за България и останалите страни членки на ЕС след...
Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

БАРПТЛ участва в обучение на журналисти за предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в...

Нашите цели

Осигурява условия за бърза доставка на ниска цена на лекарствени средства за българските пациенти

Информира пациентите и съсловните организации в здравеопазването относно ползите от паралелната търговия с лекарства

Реализира икономии на публични и частни средства за лекарствени средства

Работи чрез дейността на членовете си за достъп до липсващи лекарства на българския пазар

Насърчава и развива добри практики и високи стандарти за качество в паралелната търговия с лекарства

БЪЛГАРСКАTA АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА

Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства е създадена през ноември 2013 г. в град София.

Компаниите – членове на Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, също така са и членове на  Европейска Асоциация на Евро-фармацевтичните компании (EAEPC), която e регламентираният партньор на Европейската комисия, защитаващ идеята на паралелната търговия с лекарства в ЕС. EAEPC обединява над 70 компании паралелни търговци на лекарства от над 20 страни от Европейската Икономическа Област (EEA).