Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Реалните причини за недостиг на лекарства

Недостигът на лекарства е общоевропейски проблем, който Европейската лекарствена агенция (EMA) свързва със следните основни причини: недостиг на суровини при производството на лекарствени продукти, проблеми със спазването на изискванията на добрата производствена практика в производствените процеси, спиране от производство на остарели лекарства или на такива с ниска рентабилност и едва след това с износ между страни-членки. Многофакторността на причините се потвърждава и от периодично публикувани доклади за недостиг на критично важни лекарства в САЩ, Сърбия или Швейцария, където не се осъществява паралелна дистрибуция.

Недостигът не лекарства в Европейския съюз е обект на редица проучвания и анализи, провеждани от Европейски институции и браншови организации. Изводите в тези изследвания очертават следните водещи причини за недостига на лекарства в Европа:

  1. Спиране от производство на конкретни продукти,  включително поради замяната им с нови формули или изтичане на патенти
  2. Ограничен производствен капацитет или проблеми с активните субстанции, от които се произвеждат лекарствата
  3. Липса на регулаторно съответствие с правилата на Добрата производствена практика
  4. Липса на икономическа изгода за продажбата на определени лекарства на съответния пазар

По-детайлна информация по темата за недостига на лекарства, може да се намери в следните документи, приложени като линкове: