Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

За БАРПТЛ

БЪЛГАРСКАTA АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАРАЛЕЛНА ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА е организация, представляваща компании с мисия за обезпечаване на достъпа на българските пациенти до качествени и ефективни лекарствени продукти навреме и в пълен обем.

В своите действия БАРПТЛ се основава на прозрачност и етичност, ръководи се от обществения интерес, при пълно спазване на законодателната и регулаторна рамка.

БАРТПЛ е партньор на законодателната и изпълнителната власт за изграждането и утвърждаването на нормативна уредба и регулаторна инфраструктура защитаваща принципите на свободния пазар в ЕС, защитаваща конкурентния принцип и поощряваща добрите практики в търговията с лекарства.

БАРПТЛ е проактивна организация и с готовност дава своята експертиза по въпросите за качеството, управлението и реформирането на политиката за обезпечаване на българския пазар с качествени и ефективни медикаменти.

БАРПТЛ е създадена през ноември 2013 г. в София.

Членовете ни са и членове на  Европейска Асоциация на Евро-фармацевтичните компании (EAEPC), която e регламентирания партньор на Европейската комисия, защитаващ идеята на паралелната търговия с лекарства в ЕС. EAEPC обединява над 100 компании от 24 държави-членки на Европейската Икономическа Област (EEA).

Цели на БАРПТЛ:

  1. Насърчава и развива добри практики и високи стандарти за качество в паралелната търговия с лекарства.
  2. Осигурява условия за бърза доставка на ниска цена на лекарствени средства за българските пациенти.
  3. Работи чрез дейността на членовете си за достъп до липсващи лекарства на българския пазар.
  4. Информира пациентите и съсловните организации в здравеопазването относно ползите от паралелната търговия с лекарства.
  5. Реализира икономии на публични и частни средства за лекарствени средства.