Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

БАРПТЛ е активен член на Европейската асоциация на еврофармацевтичните компании (EAEPC)

Европейската асоциация на еврофармацевтичните компании (EAEPC) е единствената организация с нестопанска цел в Брюксел, която обединява лицензираната европейска фармацевтична паралелна дистрибуторска индустрия, подкрепяйки постиженията на индустрията и ползите от нейните продукти. БАРПТЛ е член на ЕАЕРС и активно участва в развитието на добрите практики в паралелната дистрибуция на лекарства от 2013 година.

Чрез прякото членство на 14 национални асоциации и 21 отделни дружества, EAEPC обхваща около 100 фирми от 24 страни, участващи в паралелна дистрибуция в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което представлява 80% от обема на цялата индустрия. Компаниите, членуващи в EAEPC, са в по-голямата си част малки и средни предприятия (МСП).

EAEPC е основана през юни 1998 г., но паралелното разпространение на лекарства започва много преди асоциацията да бъде учрездена - преди повече от четири десетилетия. В миналото паралелната дистрибуция се осъществява предимно от юг на север, но през последните петнадесет години тя даде възможност на европейския единен пазар да осигурява достъпни лекарства за всичи европейски пациенти. EAEPC е и остава единственият орган, който обединява всички паралелни дистрибутори на лекарства от цялото Европейско икономическо пространство.

Всички продукти, които се обработват от членовете на EAEPC, имат национален и / или европейски лиценз и разрешение от страна на регулаторните органи и се предлагат изключително от държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и се продават само в законната верига на лекарствоснабдяване.

EAEPC е символ на прозрачността в индустрията и е ценен източник на експертни познания в областта на паралелната дистрибуция. EAEPC е конструктивен партньор на институциите и потребителите на здравни услуги на европейско и национално равнище.