Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

БАРПТЛ подкрепя защитата на пациентите от фалшиви лекарства

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства участва активно в действията на Българската организация за верификация на лекарствата за защита на пациентитите от фалшифицирани лекарства.

БАРПТЛ участва в среща на БОВЛ и ИАЛ с пациентските организации в България.

Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) активно поддържа инициативите и действията на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) за защита на пациентитите от фалшифицирани лекарства. Ръководството на БАРПТЛ при свое участва и бе съорганизатор на БОВЛ, заедно с БАТЕЛ, и Изпълнителната агенция зучаства с пациентските организации в България с пациентските организации в България.

Събитието, което се проведе на 11 декември 2017 година, бе открито от изпълнителния директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова. Доц. Стоименова запозна присъстващите над 20 представители на пациентските организации в България какво означава “фалшиво лекарство” и с промените, свързани с въвеждането на мерките за безопасност срещу фалшифицираните лекарства и подчерта важността на прилагането им във връзка с безопасността на пациентите.

Г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, направи подробна презентация с примери за фалшифицирани лекарства и тяхното разпространение в Европа и света. Г-жа Паунова представи напредъка на България във връзка с имплементирането и изпълнението на изискванията на Директивата и Регламента срещу фалшифицираните лекарства и предимствата на системата за верификация за пациентите.

Представителите на пациентските организации изразиха готовност да участват в провеждането на широка информационна кампания за населението в края на 2018 г.

БАРПТЛ е съучредител на БОВЛ и една от браншовите организации, ангажирана с действия в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Покажи всички публикации