Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Промяна във формулата на СЕСПА ще наруши законите

След анализ на работата на електронната система за мониториране на лекарствения пазар у нас - СЕСПА, предходният екип на Министерството на здравеопазването направи промени в начина на изчисление на недостига на медикаменти. Сега служебният екип обсъжда вариант, в който да върне старата формула. Засегнати от подобна промяна ще са единствено и само легалните паралелни дистрибутори на лекарства. Защо въпросът се повдига отново и има ли основание за това, коментира Боряна Маринкова, директор на БАРПТЛ.

Тиражираните в пространството тези създават некоректна представа за ситуацията. Действащата в момента формула напълно съответства на закона за лекарствата в хуманната медицина за разлика от предходната. Министерство на здравеопазването след одит от Информационно обслужване откри грешка и Изпълнителната агенция по лекарствата приложи коректния по нормативната ни рамка алгоритъм за изчисление на недостиг. Каквато и да е промяна във формулата, тя ще доведе до нарушение на действащото законодателство.

Забраните за износ не решават

реалните проблеми на пациентите, напротив, те служат само за отклонение на вниманието от проблемите на политиката на лекарствоснабдяването у нас. Всяка година около 300 лекарства се изтеглят от България заради ценови натиск, няма политика спрямо производителите за поддържане на темповете и количествата лекарства от внос, няма бързи механизми за вътреобщностни доставки при остър недостиг.

БАРПТЛ  заедно с Федерация

Български пациентски форум изгради първата у нас интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарства, която функционира вече 3 години. Получили и обработили сме вече близо 1800 сигнала, които показват причините за сигнализиране на недостиг на лекарства от страна на пациентите. В момента наболелите липси в аптечната мрежа включват няколко лекарствени продукти:

кортикостероид      за небулизатор поради недостатъчен внослекарство      за диабет, чийто дефицит се регистрира в цяла Европа ибупрофен      сироп поради промяна в дистрибуцията на централно ниво в ЕСлекарство      за епилепсия поради силно ограничена квота за внос за Българиякапки      за очи поради трайно преустановен внос

 

Информация от веригата на лекарствоснабдяване не потвърждава липса на нискомолекулни хепарини, този недостиг касаеше периода на пандемията и е некоректно да се дава като пример в момента.

Другият продукт за инхалации на деца, който отчете недостиг през миналата зима, към момента е наличен и дори са осигурени големи доставки от паралелен внос.

Линк към статията

Покажи всички публикации