Подай сигнал

Изпрати
Подай сигнал

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите

БАРПТЛ участва в обучение на журналисти за предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС

Ролята на паралелните дистрибутори в процеса на верификация е много съществена и е в полза на пациентите. Това съобщи Христофор Иванов, председател на УС на БАРПТЛ, който участва в семинар за журналисти, организира във връзка с предстоящото въвеждане на най-големия публично-частен проект в ЕС. При преопаковането на лекарства паралелните дистрибутори верифицират не само кода на опаковката, но и проверяват и потвърждават, че съдържанието отговаря на написаното върху нея, подчерта Иванов. Той запозна подробно журналистите с законоустановената процедура по адаптиране на опаковките и листовките за пациентите при паралелната дистрибуция, които са допълнителна гаранция за безопасността и автентичността на лекарствените продукти.

БАРПТЛ е съучредител на Българската организация за верификация на лекарствата – обединение на всички участници по веригата на лекарствоснабдяване за превенция и борба с фалшификацията на лекарствени продукти. Въвеждането на система за верификация на лекарствените продукти в цяла Европа е ключова мярка за осигуряване на безопасността на пациентите чрез предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

“Членовете на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРТПЛ) са готови за изпълнение на директивата за верификация на лекарствата. Системата ще пресече опитите за пускане на компрометирани продукти на пазара, тъй като нелицензирани търговци не могат да генерират код”, обясни Христофор Иванов, председател на УС на БАРТПЛ. Той припомни, че за фалшиво се смята не само лекарство с променен състав или опаковка, но и продукт, който е освободен за продажба за пазар извън ЕС, но после се прави опит да бъде вкаран обратно на европейския пазар.

Фалшивите лекарства са огромен проблем и крият рискове за пациентите и здравните системи в целия свят. За да предотврати навлизането и разпространението на фалшиви лекарства в законната дистрибуторска верига, фармацевтичният сектор обединява усилията си в разработване на система за верификация, която проверява дали лекарствените продукти са автентични. Системата има за цел да се съобрази с новите изисквания на ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и да осигури снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

Повече информация можете да откриете тук.

Покажи всички публикации